Van de Bouw & Werkcommissie

Schouwen tuinen.

Twee keer per jaar gaat de bouw & werkcommissie de tuinen schouwen, er zijn een aantal punten waar naar gekeken zal worden o. a. onderhoud tuin / opstal, bloemen strook, slootkant riet, bonenstokken 50 cm van de afscheiding enz.

Alle leden hebben een huishoudelijk reglement ontvangen en deze staat ook op onze website. De leden verbinden zich de daarin opgenomen bepalingen na te leven.

Het schouwen zal in principe plaats vinden nadat leden in gelegenheid zijn gesteld om grofvuil te deponeren op de parkeerplaats.


Plaatsen opstallen.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Bouw & Werkcommissie een opstal op de tuin te plaatsen.

Volgens artikel 12.2 van het huishoudelijk reglement ziet de Bouw & werkcommissie toe op de juiste plaatsing van nieuwe opstallen en dat er gebouwd wordt volgens de goedgekeurde afmeting.

Indien de commissie constateert dat de bouwactiviteiten niet verlopen in overeenstemming met de goedgekeurde tekening(en), de gegeven aanwijzing(en) en/of bepalingen van het huishoudelijk reglement wijst zij het lid mondeling op de overtreding en deelt mede binnen welkte termijn de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt.

Hier kunt contact opnemen met de Bouw & Werkcommissie.