Van de Bouw & Werkcommissie

Afscheiding tuin en windschermen

Er zijn leden die een afscheiding langs de tuin naar de buren bouwen die te hoog zijn, volgens artikel 13.6 van het Huishoudelijk reglement mag de afscheiding niet hoger zijn dan 1 mtr. en een windscherm niet hoger dan 1.50 mtr.

De bouw en werkcommissie zal er op toezien dat leden zich aan de juiste afmeting houden, is de afmeting niet juist dan zal het lid er mondeling of schriftelijk op gewezen worden en deelt mede binnen welkte termijn de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt.


Bloemenstrook

Om ons complex een mooie uitstraling te geven is het van belang ook de bloemenstrook langs het verharde pad van jou tuin te onderhouden en te gebruiken waarvoor het bestemd is, namelijk Bloemen en/of Vaste planten.

Ik verzoek je daarom, daar waar van toepassing, je bloemenstrook vrij van onkruid te houden en te beplanten met bloemen en/of vaste planten.


Pad grenzend aan de tuin

Leden zijn verplicht om het deel van het pad, grenzend aan zijn tuin, onkruid vrij te houden.
Leden met een tuin die niet aan een pad ligt moeten het toegangspad naar hun tuin onkruid  vrij houden.


Sloot

Leden met een tuin grenzend aan een sloot dienen dat deel van de sloot schoon te houden van riet en vaste waterplanten.
Tevens het verzoek aan de leden om te zorgen dat er geen rommel zoals plastic zakken, hout, plastic potten, blikjes etc. in de sloot terecht komt. Dit is slecht voor het milieu en iedereen wil graag gebruik maken van het water uit de sloot. Zorg er voor dat zoveel mogelijk spullen vast liggen op de tuin zodat het bij harde wind niet in de sloot kan waaien.


Schouwen tuinen.

Twee keer per jaar gaat de bouw & werkcommissie de tuinen schouwen, er zijn een aantal punten waar naar gekeken zal worden o. a. onderhoud tuin / opstal, bloemen strook, slootkant riet, bonenstokken 50 cm van de afscheiding enz.

Alle leden hebben een huishoudelijk reglement ontvangen en deze staat ook op onze website. De leden verbinden zich de daarin opgenomen bepalingen na te leven.

Het schouwen zal in principe plaats vinden nadat leden in gelegenheid zijn gesteld om grofvuil te deponeren op de parkeerplaats.


Plaatsen opstallen.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Bouw & Werkcommissie een opstal op de tuin te plaatsen.

Volgens artikel 12.2 van het huishoudelijk reglement ziet de Bouw & werkcommissie toe op de juiste plaatsing van nieuwe opstallen en dat er gebouwd wordt volgens de goedgekeurde afmeting.

Indien de commissie constateert dat de bouwactiviteiten niet verlopen in overeenstemming met de goedgekeurde tekening(en), de gegeven aanwijzing(en) en/of bepalingen van het huishoudelijk reglement wijst zij het lid mondeling op de overtreding en deelt mede binnen welke termijn de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt.

Louis Hartman, voorzitter bouw-en werkcommissie.

Hier kunt contact opnemen met de Bouw & Werkcommissie.

Weergaven: 307