Privacybeleid V.T.K.V. Dier-en-Tuin

Volkstuin vereniging Dier en Tuin, gevestigd aan Prins Alexanderlaan 400, 2902 LL Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dier-en-tuin.nl

Prins Alexanderlaan 400, 2902 LL Capelle aan den IJssel. Correspondentieadres: Postbus 226, 2900 AE Capelle aan den IJssel.

Dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Dier en Tuin, Hij/zij is te bereiken via hobby@dier-en-tuin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dier en Tuin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Dier en Tuin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief. Afmelding voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Dier en Tuin toe te sturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Dier en Tuin verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Dier-en-Tuin verkoopt je gegevens nooit aan anderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De website dier-en-tuin.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dier en Tuin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hobby@dier-en-tuin.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dier en Tuin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Dier en Tuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via hobby@dier-en-tuin.nl

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Weergaven: 54