Mededeling

Algemene leden vergadering


Volkstuin en kleinvee vereniging

Capelle aan den IJssel, 01 juli 2021

Beste Leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op Zaterdag 7 augustus 2021
Locatie: terras clubgebouw Prins Alexanderlaan 400.
Aanvang: 10:00 uur

AGENDA:

1.Opening
2.Vaststellen aantal aanwezigen/stemmen
3.Vaststellen van de agenda
4.Ingekomen stukken en mededelingen
5.Vaststellen notulen ALV 6 augustus 2020
6.Vaststellen verslag secretaris 2020
7.Vaststellen verslag kascontrolecommissie 2020 en verlenen decharge bestuur
voor het gevoerde financieel beleid 2020
8. Benoemen leden kascontrolecommissie 2021
9. Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2020
10. Bespreken en vaststellen begroting 2021
11. Contractverlenging
12. Huurverhoging
13. Decharge bestuur voor gevoerd beleid 2020
14. Verslag Bouw- en Werkcommissies 2020
15. Wijzigingen Huishoudelijk reglement
16. Wijzigingen Statuten
17. (her)Benoemen bestuursleden
18. Rondvraag
19. Sluiting

Het bestuur.


Het bestuur, bouw-en werkcommissies, kantine en winkel medewerkers zijn bij onze vereniging allemaal vrijwilligers.

Ook onze vereniging kan niet goed functioneren zonder vrijwilligers, wil jij je met hart en ziel op een een of andere manier inzetten voor onze vereniging.

Neem dan contact op met één van de bestuursleden op ons complex of via het contact formulier.

Wij zoeken vrijwilligers voor:
– Bouw- en werkcommissie
– Kantine
– Ook voor hand en span diensten en speciale projecten als snoeien, verven om ons complex netjes te houden kunt u zich aanmelden.Omstreden Gifsoort nog vijf jaar in het schap.


 

Heeft u iets zwaars, grond of zand te vervoeren naar uw tuin? Tegen een kleine vergoeding doen wij dat voor u (excl. laden en lossen).
Per rit betaald u € 5.00. Voor meerdere ritten betaald u maximaal € 10.00
(De vergoeding wordt gebruikt voor benzine en onderhoud van de trekker)

Meer informatie en/of een afspraak maken? Neem contact op met de Bouw-en werkcommissie: Ramon F.R.Wezer – Tuin 116.
16 juli 2017