Een ecologische moestuin

In de gangbare groenteteelt past men de omgeving aan aan de plant met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook verwarming wordt gebruikt om te telen buiten het natuurlijke seizoen. In een ecologische moestuin gaat het er helemaal anders aan toe.

Je boekt namelijk succes door mee te werken met de natuur. Je kiest bewust voor planten die geschikt zijn voor de bodem en het klimaat in je tuin. Bovendien teel je groenten in het juiste seizoen, want planten die zijn aangepast aan hun milieu worden minder gauw ziek.

Organische bemesting en vruchtwisseling

Om de vruchtbaarheid van je bodem ecologisch te onderhouden, zet je het bodemleven organische meststoffen voor. Het bodemleven zet ze om in humus en dat levert het nodige aan je groenten. Bij een organische bemesting komen de voedingsstoffen langzaam vrij, wanneer planten ze nodig hebben. De overschotten blijven in de grond zitten voor later. Organische meststoffen dragen ook bij tot de nodige structuurverbetering van je tuingrond.

Groenten van dezelfde plantenfamilie vertonen dezelfde kenmerken. Ze hebben een soortgelijke groei en beworteling, gebruiken dezelfde voedingsstoffen en zijn vaak gevoelig voor gelijkaardige bodemgebonden ziekten en plagen. Dat betekent ook dat als je jaar in, jaar uit dezelfde groenten op hetzelfde perceel teelt, dat deze ziekten en plagen zich heel goed kunnen ontwikkelen. Door te werken met vruchtwisseling kun je dit voorkomen.


Natuurlijke vijanden

Als een belager uitgroeit tot een plaag die je te lijf gaat met chemische producten, dan gaan die insecten niet allemaal dood. De sterkste overleven en zorgen voor nakomelingen die nog beter bestand zijn tegen dit bestrijdingsproduct.

Die tweede generatie insecten tast opnieuw je gewas aan. Je spuit een tweede keer, maar je moet nu meer spuiten voor hetzelfde effect. En weer overleven er een paar enkelingen die zorgen voor nog sterkere nakomelingen. Zo kweek je plagen, geen groenten…

In een ecologische moestuin probeer je zo veel mogelijk problemen te voorkomen door bodemzorg, vruchtwisseling en natuurlijke vijanden te lokken. De ecologische tuinier denkt dus op lange termijn. Als je nu verdraagt dat een belager een deeltje van je oogst verorbert, dan betekent dat je ook toestaat dat zijn natuurlijke vijand zich in jouw tuin vestigt.

Ecologische kringloop

Voor de ecologische tuinier stopt het milieu niet bij de schutting van de tuin. Hij denkt ook aan de kringloop in zijn tuin. Hij composteert zijn tuinafval, waardoor het niet verbrand of gestort hoeft te worden. Met die compost bemest hij de tuin in plaats van kunstmest te gebruiken, wat ook weer goed is tegen energieverspilling. Ecologische gewasbescherming zorgt bovendien voor meer leven en variatie in de tuin én voor lekkere en gezonde groenten.

Bron: Velt.nu

31-03-2021

Weergaven: 49