Plaatsen opstallen


Volkstuin en kleinvee vereniging

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Bouw & Werkcommissie een opstal op de tuin te plaatsen.

Volgens artikel 12.2 van het huishoudelijk reglement ziet de Bouw & werkcommissie toe op de juiste plaatsing van nieuwe opstallen en dat er gebouwd wordt volgens de goedgekeurde afmeting.

Indien de commissie constateert dat de bouwactiviteiten niet verlopen in overeenstemming met de goedgekeurde tekening(en), de gegeven aanwijzing(en) en/of bepalingen van het huishoudelijk reglement wijst zij het lid mondeling op de overtreding en deelt mede binnen welke termijn de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt.

Let op: Neem eerst contact op met de bouw-en werkcommissie voordat u een opstal gaat bestellen / kopen of zelf in elkaar zetten, dit om achteraf een teleurstelling te voorkomen.

Louis Hartman, voorzitter bouw-en werkcommissie.

Weergaven: 16