Plaatsen opstallen


Volkstuin en kleinvee vereniging

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de Bouw & Werkcommissie een opstal op de tuin te plaatsen.

Volgens artikel 11.18 van het huishoudelijk reglement is het niet toegestaan opstallen te plaatsen zonder toestemming van de bouw- en werkcommissie. Alle voorgenomen bouwwerkzaamheden dienen tijdig vooraf, onder voorlegging van tekeningen, met de bouw- en werkcommissie besproken te worden.

Indien de commissie constateert dat de bouwactiviteiten niet verlopen in overeenstemming met de goedgekeurde tekening(en), de gegeven aanwijzing(en) en/of bepalingen van het huishoudelijk reglement wijst zij het lid mondeling / schriftelijk op de overtreding en deelt mede binnen welke termijn de overtreding ongedaan moet zijn gemaakt.

Let op: Neem eerst contact op met de bouw-en werkcommissie voordat u een opstal gaat bestellen / kopen of zelf in elkaar zetten, dit om achteraf een teleurstelling te voorkomen.

Louis Hartman, voorzitter bouw-en werkcommissie.

Weergaven: 37