Heb respect voor onze vrijwilligers

Beste leden,

Zoals u misschien weet kan een vereniging niet bestaan zonder vrijwilligers, en dat geldt ook voor onze vereniging.

Het bestuur, bouw-en werkcommissie, winkel en clubhuis medewerkers en nog een aantal leden, zijn allemaal vrijwilligers. En zij doen allemaal hun stinkende best om de vereniging draaiende te houden. En voor alle duidelijkheid onze vrijwilligers worden niet betaald.

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat een vrijwilliger respectloos wordt behandeld, opmerkingen tegen vrijwilligers zoals, jij moet dit en jij moet dat, ik wil dit of ik wil dat, ik betaal huur en ik doe dat gewoon, zijn niet van de lucht.

Als een bestuurslid of bouw-en werkcommissielid je er op wijst dat er iets niet in orde is op uw tuin, spring dan niet gelijk uit je vel, maar hou je aan de regels zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.

Let wel, als alle vrijwilligers zouden stoppen dan kunnen we onze vereniging wel opdoeken.

Behandel onze vrijwilligers zoals je zelf behandeld wilt worden. Dus met respect!

We komen allemaal voor het zelfde, tuinieren, lekker buiten zijn en van je zelf verbouwde groenten en fruit genieten, dus wees een beetje aardig voor elkaar.

09-06-2023

Weergaven: 92