Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit onderstaande personen:

Voorzitter: Jos Terlouw – Tuin 24

Secretaris: Ineke de Noord – Tuin 72

Penningmeester: Peter de Graaf – Tuin 33

Algemeen bestuurslid Tuin: Gerard May – Tuin 1

Voorzitter bouw en werkcommissie Tuin: Jan Roozendaal – Tuin 63

Voorzitter bouw en werkcommissie Dier: Willem Seton – Kavel 8

Algemeen bestuurslid Dier: Henk Kapteijn – Kavel 34

 

E-mail adres bestuur: hobby@dier-en-tuin.nl

Algemene Ledenvergadering

Nationale bijentelling

Cursus druiven krenten

Moestuin: Goed begonnen, half gewonnen

Copyright © 2018 Volkstuin en kleinvee vereniging Dier en Tuin