Spreekuur voorzitter B&W commissie

Beste leden,

1 keer per maand ( laatste zaterdag van de maand ) hou ik spreekuur en zijn leden in de gelegenheid om vragen te stellen over de tuin, complex, vereniging.

Is het niet mogelijk direct antwoord te geven op vragen, zal dit besproken worden tijdens een bestuursvergadering en krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.

Het spreekuur is in de maanden maart t/m oktober.

Ik start zaterdag 31 juli van 10:00 tot 11:00 uur, locatie clubhuis / kantine.

Volgende data spreekuur.

Zaterdag 28 augustus 20210 van 10:00 tot 11:00 uur.
Zaterdag 25 september 2021 van 10:00 tot 11:00 uur.
Zaterdag 30 oktober 2021 van 10:00 tot 11:00 uur.

Louis Hartman, voorzitter Bouw-en werkcommissie.

23-07-2021