Spreekuur voorzitter B&W commissie

Beste leden,

1 keer per maand ( laatste zaterdag van de maand ) hou ik spreekuur en zijn leden in de gelegenheid om vragen te stellen over de tuin, complex, vereniging.

Is het niet mogelijk direct antwoord te geven op vragen, zal dit besproken worden tijdens een bestuursvergadering en krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.

Het spreekuur is in de maanden maart t/m oktober.

Te beginnen op 26 maart 2022 van 11:00 uur tot 12:00 uur, daarna elke laatste zaterdag van de maand.

Louis Hartman, voorzitter Bouw-en werkcommissie.

23-07-2021