Spreekuur voorzitter B&W commissie

Beste leden,

1 keer per maand ( laatste zaterdag van de maand ) hou ik spreekuur en zijn leden in de gelegenheid om vragen te stellen over de tuin, complex, vereniging.

Is het niet mogelijk direct antwoord te geven op vragen, zal dit besproken worden tijdens een bestuursvergadering en krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.

Het spreekuur is in de maanden maart t/m oktober.

Te beginnen op zaterdag 26 maart 2022 van 11:00 uur tot 12:00 uur. Daarna:
zaterdag 30 april
zaterdag 28 mei
zaterdag 25 juni
zaterdag 30 juli
zaterdag 27 Augustus
zaterdag 24 september
zaterdag 29 oktober

Louis Hartman, voorzitter Bouw-en werkcommissie.

23-07-2021