Spreekuur voorzitter B&W commissie

Beste leden,

1 keer per maand ( laatste zaterdag van de maand ) hou ik spreekuur en zijn leden in de gelegenheid om vragen te stellen over de tuin, complex, vereniging.

Is het niet mogelijk direct antwoord te geven op vragen, zal dit besproken worden tijdens een bestuursvergadering en krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.

Het spreekuur is in de maanden maart t/m oktober.

Te beginnen op zaterdag 25 maart 2023 van 11:00 uur tot 12:00 uur. Daarna:
zaterdag 29 april
zaterdag 27 mei
zaterdag 24 juni
zaterdag 29 juli
zaterdag 26 Augustus
zaterdag 30 september
zaterdag 28 oktober

Louis Hartman, voorzitter Bouw-en werkcommissie.

23-07-2021

Weergaven: 21