Onderzoek naar lood


Volkstuin – en kleinvee vereniging

De DCMR voert op 19 en 20 oktober 2020 in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek uit naar lood in de bodem van circa 20 volkstuincomplexen in de regio Rijnmond.

Ook ons tuinen complex wordt onderzocht.

Het onderzoek is gericht op het bepalen van het gemiddelde loodgehalte van de bodem van het hele complex en niet van afzonderlijke tuinen en wordt uitgevoerd door milieukundig adviesbureau Tauw.

Er wordt alleen gekeken naar onverharde terreindelen.

De tuininrichtingen en aanwezige gewassen blijven ongemoeid.

Het onderzoek geeft uitsluitsel over de eventuele noodzaak van maatregelen. Bij een voldoende bodemkwaliteit zijn geen maatregelen nodig. Bij een matige bodemkwaliteit adviseert de DCMR om regulier onderhoud aan te grijpen om op termijn te komen tot vermindering van de blootstelling aan lood. Een onvoldoende bodemkwaliteit is aanleiding om de mogelijkheden van vermindering van de blootstelling aan lood direct te onderzoeken.

De werknemers van het adviesbureau hebben toestemming van het bestuur de tuinen te betreden.

U hoeft niet bij het onderzoek aanwezig te zijn.

Het bestuur.

06-10-2020

Weergaven: 1