Loodonderzoek complex Tuin


VOLKSTUIN – EN KLEINVEEVERENIGING

Aan leden complex Tuin.

Betreft: Onderzoek naar lood in de bodem van volkstuinen.
Capelle aan den IJssel, 26-05-2021.

 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar lood in de bodem van uw (volks)tuincomplex Volkstuin- en kleinveevereniging Dier en Tuin.
Aanleiding voor het onderzoek zijn nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico’s van lood en de ligging van het complex in een gebied waar volgens de bodemkwaliteitskaart kans is op overschrijding van de gezondheidskundige advieswaarde.

De provincie onderzoekt volkstuinen en grote moestuinen omdat daar door direct contact met de grond of via gewasconsumptie opname van lood mogelijk is.
De resultaten van het onderzoek zijn onlangs door het adviesbureau Tauw B.V. aan de DCMR Milieudienst Rijnmond gerapporteerd.

Afhankelijk van het gemiddelde gehalte aan lood in de bodem wordt onderscheid gemaakt in een voldoende, matige of onvoldoende kwaliteit.
De kwaliteit van een volkstuincomplex is voldoende bij een loodgehalte kleiner dan 60 mg/kg, matig bij een gehalte tussen 60 en 260 mg/kg en onvoldoende bij een gehalte groter dan 260 mg/kg.

Het loodgehalte op uw complex bedraagt gemiddeld 31 mg/kg. De bodemkwaliteit is beter dan op grond van de regionale bodemkwaliteitskaart werd verwacht. Bij een voldoende kwaliteit is er geen aanleiding voor aanvullend onderzoek of het treffen van maatregelen. Algemeen zijn de gebruiksadviezen van de GGD.

Namens het bestuur,
Gerard May
secretaris

Weergaven: 5