Even voorstellen: voorzitter B&W commissie

Beste leden,

Ik ben Louis Hartman, half februari 2021 heeft het dagelijks bestuur unaniem besloten mij te benoemen als voorzitter van de bouw-en werkcommissie en mij op de eerst volgende algemene leden vergadering aan de leden voor te stellen als voorzitter bouw-en werkcommissie.

Ik ben al wat langer actief voor de vereniging voor het maken en onderhouden van de website.

Wij zijn in 2013 lid geworden van de vereniging en hebben tuin B achteraan het complex overgenomen. En tuinieren doe ik met veel plezier.

Alleen vind ik het jammer dat er toch een aantal tuinen zijn waar bijna niemand komt om die te onderhouden en waar misschien een nieuwe huurder weer een mooie tuin van zou willen maken.

Als ik zie hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging, bestuur, bouw-en werkcommissie, winkelmedewerkers, kantine medewerkers en nog vele anderen, dan wil ik graag een steentje bijdrage.

Er zijn een aantal regels binnen de vereniging zoals beschreven in het door de leden goedgekeurde huishoudelijk reglement en daar zal ik samen met de andere leden van de bouw-en werkcommissie op toe zien dat die nageleefd worden. Ieder lid heeft een huishoudelijk reglement ontvangen tijdens het tekenen van het huurcontract en deze staat ook op de website.

Twee keer per jaar ga ik met leden van de bouw-en werkcommissie schouwen: En waar wordt zoal op gelet?
Algemene staat van de tuin?
Is de tuin redelijk opgeruimd?
Rommel in de tuin?
Bloemenstrook
Wat is de staat van huisje en/of kas?
Houdt de tuinder zich aan de gangbare afspraken? (zie huishoudelijk reglement)

U zult mij regelmatig op het complex zien en uiteraard kunt u mij altijd aanspreken als er problemen of vragen zijn maar u kunt mij ook mailen.

Ik hoop op wederzijds respect en ik wens iedereen veel plezier met tuinieren!

E-mail: louis.ns.hartman@gmail.com – website: www.dier-en-tuin.nl

Louis Hartman, voorzitter bouw-en werkcommissie.

Weergaven: 12