Vacature voorzitter bouw & werk-commissie


Volkstuin-en kleinvee vereniging

VACATURE VOORZITTER BOUW & WERK-commissie M/V

Beste leden,

Cees Roozendaal heeft om voor hem zeer persoonlijke reden onze vereniging verlaten.
Als gevolg hiervan zijn wij een gedreven vrijwilliger cq voorzitter van de Bouw en Werkcommissie kwijt die te allen tijde bereid was de handen uit de mouwen te steken en die de vereniging een warm hart toe droeg.

Wij zijn op zoek naar iemand die de taak van voorzitter B&W-cie op zich wil nemen.
Bent u bereid dit te willen doen meldt u dan aan via onze website of een van onze bestuursleden.

Het bestuur doet een dringend beroep op u zich aan te melden omdat wij een gezonde vereniging zijn en willen blijven en waarin de voorzitter van de B&W-cie een belangrijke rol vervult.
Hij/Zij maakt tevens deel uit van het bestuur en gezien de komende onderhandelingen met de Gemeente voor een contractverlenging is het van belang een voltallig bestuur te hebben.

Namens het bestuur,
Gérard May
secretaris