Tijdelijke stop aanmeldingen


Volkstuin en kleinvee vereniging

Met ingang van vandaag is er een tijdelijke stop voor de inschrijving voor een tuin of kavel. De toename van het aantal aanmeldingen heeft geleid tot een te lange wachtlijst.

De vraag naar tuinen en kavels is veel hoger dan het aanbod. De lengte van de wachtlijst is zo groot dat niet te verwachten is dat er voor geïnteresseerden binnen afzienbare tijd een tuin of kavel beschikbaar komt. 

Dit betekent dat tijdelijk geen aanmeldingen meer in behandeling worden genomen.  

Zodra er weer voldoende tuinen of kavels beschikbaar zijn, zal de tijdelijke stop weer ongedaan gemaakt worden.

Het bestuur.

06-07-2021