Privacybeleid Dier-en-Tuin.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die Dier-en-Tuin.nl verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je je aanmeld voor de nieuwsbrief van Dier-en-Tuin.nl, of om een andere reden persoonsgegevens via een contactformulier van Dier-en-Tuin.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

De functionaris websitebeheer is bereikbaar via het contactformulier website beheerder.

1.Waar gebruiken wij je gegevens voor

Dier-en-Tuin.nl gebruikt je persoonsgegevens om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Dier-en-Tuin.nl toe te sturen.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Dier-en- Tuin.nl, Prins Alexanderlaan 400, 2902 LL Capelle aan den IJssel.

3. Bewaartermijnen

Dier-en-Tuin.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Dier-en-Tuin.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Dier-en-Tuin.nl verkoopt je gegevens nooit aan anderen.

5. Cookies

De website gebruikt geen cookies of soortgelijke technologie├źn.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via het contactformulier websitebeheerder van Dier-en-Tuin.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dier- en-Tuin.nl zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden

gericht via het contactformulier websitebeheerder.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Nieuw clubhuis geopend (foto’s)

Oproep vrijwilligers

Rooster werkbeurten 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

LET OP!! De nieuwsbrief kan in uw spambox terecht komen!

Copyright © 2019 Volkstuin en kleinvee vereniging Dier en Tuin