Nieuwe voorzitter Bouw & Werk-commissie

Beste leden,

Louis Hartman Tuin B is bereid gevonden om het voorzitterschap van de Bouw & Werkcommissie op zich te nemen, dit is besloten door het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris).

Hij maakt tevens deel uit van het bestuur.

Het dagelijks bestuur.