Algemene ledenvergadering

Beste leden,

De jaarlijkse algemene ledenvergadering is dit jaar iets later dan u gewend bent, dit komt door de bouw van ons nieuwe clubhuis.

De algemene ledenvergadering is nu gepland op donderdag 9 mei 2019 om 19:30 uur in het nieuwe clubhuis.

Het bestuur.

04/03/2019


Beste tuin- en dierleden,

Het voorjaar staat voor de deur en de meesten van ons zijn al weer bezig in de tuin of op de kavel. Na de koude van de afgelopen weken belooft het paasweekend heerlijk warm te worden en kan het groeiseizoen eindelijk van start.

Zoals jullie kunnen zien is de bouw van het nieuwe clubhuis ver gevorderd. Vanaf de sloop van het oude gebouw tot de plaatsing van het nieuwe gebouw zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Ook de inrichting en aankleding van het interieur verloopt naar wens hoewel de laatste loodjes nu wel zwaar wegen. Maar het resultaat wordt geweldig.
Peter de Graaf en zijn team van vrijwilligers hebben heel hard gewerkt en een geweldige prestatie geleverd.

Door de bouw van het nieuwe clubhuis moest de algemene ledenvergadering noodgedwongen uitgesteld worden naar donderdag 9 mei. Ondanks deze ongewone datum hoop ik op een grote opkomst.
Op de agenda staat onder meer een aantal voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement.
In het algemeen verandert er niet zo veel maar een aantal ongeschreven regels zijn nu opgenomen in het huishoudelijk reglement zoals:

-Leden zijn verplicht het deel van het pad grenzend aan hun tuin of kavel te onderhouden.
-Leden met een tuin of een kavel grenzend aan een sloot dient dat deel van de sloot vrij te houden van riet en andere vaste waterplanten
-Het planten van bomen (met uitzondering van fruitbomen) en het planten van bamboe en andere woekerende struiken is niet toegestaan
-Voorgenomen bouwwerkzaamheden dienen tijdig vooraf, onder voorlegging van de tekeningen, met de Bouw- en werkcommissie besproken te worden.
-Alle beplanting in de tuin moet zodanig geplant zijn dat het onderhoud vanuit de eigen tuin kan geschieden

Naast deze aanpassingen zijn er ook een paar nieuwe regels opgenomen:
-Andere leden of bezoekers te hinderen, te grieven, te beledigen of vals te beschuldigen.
-Het groenafval (voor zover het in aanmerking komt) dient op de tuin te worden gecomposteerd.
-Stokbonen dienen op minimaal 50 cm uit de scheiding te worden geplaatst.
-Indien het hek geopend moet worden omdat een lid na sluitingstijd nog aanwezig is op het complex zal hiervoor een boete van € 15,- in rekening worden gebracht
-In verband met brandgevaar is het gebruik van een barbecue niet toegestaan op het complex van dier.

Verder wordt er een tuinschouwcommissie ingesteld die driemaal per jaar een tuinschouw zal uitvoeren. De resultaten van de tuinschouw worden aan het bestuur gerapporteerd waarna de betreffende leden door het bestuur worden aangeschreven.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen besloten.
Alle leden kunnen op de algemene ledenvergadering meepraten en meebeslissen over deze voorgestelde wijzigingen

Ik hoop jullie daarom allemaal te zien op 9 mei om 19:30 uur a.s.
Frans Ramondt
voorzitter


Uitnodiging Algemene ledenvergadering 9 mei 2019 om 19:30 uur. (PDF Bestand)

Oproep vrijwilligers

Rooster werkbeurten 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Klik hier om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

LET OP!! De nieuwsbrief kan in uw spambox terecht komen!

Copyright © 2019 Volkstuin en kleinvee vereniging Dier en Tuin